info@vanmeijel.com Contact

Rotorkop techniek wordt ingezet dan wel toegepast, indien bepaalde houtdelen in eerste instantie niet bereikbaar zijn. Niet bereikbaar zijn, in die zin dat andere houtdelen ervoor zitten cq in de weg zitten, waardoor het te behandelen hout in eerste instantie niet bereikbaar is.

Om het dieperliggende hout toch bereikbaar te maken, kan de inzet van rotorkop techniek mogelijk uitkomst bieden. In dat geval wordt een behandeling uitgevoerd door diverse gaten in het hout te boren. Telkens wordt er in ieder gat een rond asje geplaatst, waar doorheen een speciale injectiespuitmond wordt gedaan. Aan het eind van de injectiespuitmond zit een roterende as dat de bestrijdingsvloeistof 360 graden rondom impregneert. Het onbereikbare hout wordt op deze wijze toch bereikbaar en kan derhalve behandeld worden.

Ter illustratie kunt u bijvoorbeeld denken aan het behandelen van de vloerliggers die de vloerplanken van een vloer dragen. In bepaalde gevallen is de kruipruimte te nauw om de vloerliggers van onderaf te kunnen impregneren. In dat geval kan een behandeling van bovenaf middel deze techniek uitgevoerd worden.