info@vanmeijel.com Contact

Boktor Bestrijden

Waar:

Gelderland

Probleem:

De zolderkapconstructie van deze woning was aangevreten door boktor. Bestrijden van boktor was alleen mogelijk door her en der wat plaatwerk te slopen. Tijdens het beitelen van het hout, hetgeen onderdeel uitmaakt van boktor bestrijden, zijn levende larves van boktor ontdekt.

Keuze wijze boktor bestrijden:

Bestrijden boktor door middel van impregneren van bestrijdingsvloeistof onder hoge druk op het hout. Voor behandeling zijn de te behandelen houtdelen stofvrij gemaakt. Op een aantal plaatsen is plaatwerk verwijderd om de besmette houtdelen te kunnen bereiken. Tevens is er gebruik gemaakt van injectietechniek (het bestrijdingsmiddel wordt door de laklaag heen geperst) en rotorkoptechniek (besmet hout door bestaand plaatwerk heen impregneren).

Resultaat:

Boktor afgedood en garantie op eventuele herbesmetting afgegeven.