info@vanmeijel.com Contact

Boktor tasten vaak dakconstructies aan. Wanneer u geen boktorbestrijding uitvoert, is het mogelijk dat dragende balken binnen enkele jaren nagenoeg geheel worden verpulverd. Bij grenen wordt alleen het spinthout aangetast en bij vuren kan ook het kernhout worden aangetast.

Bij boktorbestrijding is impregneren vaak niet voldoende. Belangrijk is dat bij boktor bestrijding ook de boorgangen worden open gelegd (beitelen) en dat het boormeel uit de gangen wordt verwijderd. Daarnaast zal bij een boktorbestrijding veelal injectie benodigd zijn. Dit is om ervoor te zorgen dat het middel diep en soms, daar waar de aantasting ernstig is, tot in de kern van het hout kan trekken.

Wanneer niet al het te behandelen hout bereikbaar is, is een boktorbestrijding door middel van impregneren en injecteren niet afdoende. Oplossing is om het hout bereikbaar te maken. Derhalve kan het mogelijk zijn om, ten behoeve van een volledig effectieve bestrijding,  dat er dan veel gesloopt moet worden. Vroeger werd in zo’n  geval een boktorbestrijding uitgevoerd met blauwzuurgas. Dit gas is in Nederland echter al decennia verboden. Sinds 2009 heeft de Nederlandse overheid een toelating gegeven op een ander soort gas (Sulfurylfluoride), waardoor boktorbestrijding door middel van een gassing weer mogelijk is. Doorgaans wordt voor een  bestrijding van boktor door middel van een begassing gekozen, als de kosten van sloop en herstel (ten behoeven van een impregneerbehandeling) hoger liggen.

Uw naam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode

Uw plaats (verplicht)

Uw email

Uw telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Uw vraag/opmerking

Foto van situatie (afbeelding, max. 1MB):