info@vanmeijel.com Contact

Sinds ongeveer 2005 heeft Van Meijel zich ingezet om het begassen van (hout) insecten in Nederland (weer) mogelijk te maken. Na enkele pilots uitgevoerd te hebben, in samenwerking met VROM, heeft Van Meijel ervoor gezorgd dat begassingen weer zijn toegestaan in Nederland.
Het gasvormige bestrijdingsmiddel ter afdoding van houtaantastende insecten heet Vikane. Het gasvormige bestrijdingsmiddel ter afdoding van voorraad aantastende insecten heet ProFume.
Begassen, bijvoorbeeld het begassen van een woonhuis tegen boktor en houtworm, is een heel specialistisch beroep en mag alleen door een gassingsleider worden toegepast. Met een begassingsbehandeling wordt 100% van de houtaantastende insecten (houtworm, boktor, spinthoutkever, bonte knaagkever) in alle voorkomende stadia afgedood. Andere voordelen zijn dat er geen sloopwerkzaamheden hoeven plaats te vinden en dat zowel de binnenkant als de buitenkant van uw woonhuis (panlatten en IN de dakconstructie) worden behandeld.
Het is mogelijk om objecten als woningen, kerken, boten, molens, containers, losse meubelen en dergelijke te begassen. Tevens beschikken wij over een speciale gassingsruimte, waarin wij uw houten meubels en antiek kunnen vergassen en kunnen vrijmaken van hout vernielende insecten.

Voor meer informatie of een geheel vrijblijvende inspectie en/of offerte, kunt u contact met ons opnemen. Wij vertellen u er graag meer over.